Jak pozbyć się stresu w pracy?

Towarzyszy nam nieustająco. Są momenty, kiedy jest go sporo, ale na szczęście są też momenty spokojne. Stres odchodzi i wraca – dlatego odpowiedź „jak pozbyć się stresu w pracy” jest tak pożądana. Gdy mamy szczęście – przychodzi tylko czasem. Ale gdy zdarza się nam w życiu gorszy okres – chwyta za gardło, żołądek i nie chce puścić.

Zajmiemy się tematem stresu w pracy.

Kiedyś w USA (jakżeby gdzie indziej) wybuchł strajk kontrolerów ruchu lotniczego. Związkowcy skarżyli się na ogromny stres jakiemu są poddawani w ich wymagającej pracy – i żądali zadośćuczynienia – oczywiście w postaci wyższych zarobków. Argumentowali, że stres jest tak wysoki, że w jego wyniku wielu kontrolerów pije alkohol, są nawet tacy co sięgają po narkotyki lub po prostu dostają rozstroju nerwowego, chorują na serce. Tak na marginesie: czy podwyżka by to mogła wyeliminować? Ależ skąd!

Grupa została poddana badaniom przez psychologów oraz psychiatrów. Najważniejszy wniosek z ich badań brzmiał: kontrolerzy, którzy faktycznie uskarżają się na stres, nie lubią swojej pracy!

Inna grupa – która nie strajkowała i nie zgłaszała problemu stresu w pracy, lubiła pracę kontrolera lotu! Ci ludzie po prostu odnajdywali się w wyzwaniach, odpowiedzialności i adrenalinie towarzyszącej tej pracy.

Co zatem zrobić jeśli chcesz wiedzieć: jak pozbyć się stresu w pracy?

Jeśli towarzyszy Ci permanentny stres i chcesz się go pozbyć – nie wystarczy, że zajmiesz się odreagowywaniem: zaczniesz ćwiczyć, pójdziesz na terapię, czy łykniesz pigułki. To wszystko rozwiązania doraźne. By naprawdę sobie pomóc, musisz zrobić coś innego: usunąć jego przyczynę.

Zatem jeśli w swojej pracy: czujesz się „nie na swoim miejscu”, wyobcowana, źle traktowana, zagrożona – stres nie minie sam z siebie. I sama musisz odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy da się wyeliminować przyczyny?
  • Czy musisz zmienić pracę?
  • Czy decydujesz się świadomie na życie gorszej jakości w stresie – i nie próbujesz niczego zmienić?

Niektóre zawody są stresujące w sposób oczywisty dla większości. Rozumiemy, że odpowiedzialność za życie ludzkie, ryzyko utraty własnego – to poważne czynniki. Niemniej jednak jak widać, nawet one nie są decydujące. Tak jak są kontrolerzy lotu lubiący swoją pracę, tak samo są ludzie, których może nie stresować ryzyko utraty własnego życia – jak chociażby strażacy czy toprowcy (co nie znaczy, że nie rozumieją zagrożenia). Oczywiście – jak w każdej grupie – znajdą się tacy i tacy. Natomiast to nie rodzaj pracy to determinuje – bo można umierać ze stresu w tak bezpiecznym miejscu jak klasa szkolna – ucząc dzieci. A czuć się dobrze robiąc operację kardiologiczną i przejmując w swoje ręce olbrzymią odpowiedzialność.

Każda praca, niezależnie od poziomu nabytych umiejętności, może być wspierająca nas – naszą psychikę – lub niszcząca. Nie da się oszukać samego siebie – ta informacja wypływa na wierzch w postaci stresu – i dowiadujemy się jakie są fakty.

Jeśli towarzyszy Ci stres w pracy – gorąco zachęcam Cię byś odpowiedziała sobie na pytanie: dlaczego? I co dalej możesz z tym zrobić.

Mamy jedno życie! Czasem nie da się od razu zrobić rewolucji – ale z całą pewnością można przygotować się do dobrych zmian. Czego Ci życzę – jeśli tego potrzebujesz.