Emocje czy inteligencja? Inteligencja emocjonalna!

Dzisiaj, na początku opowiem Ci o słodkim teście pianki:)

„Test pianki” to eksperyment przeprowadzony przez Waltera Mischel’a z Uniwersytetu Stanfordzkiego w latach 60. Eksperyment był o tyle ciekawy, że wnioski ostateczne zostały uzyskane po… 20 latach. Mischel przedstawiał dzieciom propozycję: „Możesz zjeść jedną piankę teraz, albo jak wrócę za 15 minut. Jeśli zaczekasz z jedzeniem aż wrócę – dostaniesz drugą piankę.”
Następnie wychodził z pomieszczenia i dzieci zostawały sam na sam z pianką. W każdej chwili mogły użyć dzwonka, żeby przywołać psychologa. Oczywiście – część dzieci czekało, inne zjadały piankę od razu.
W eksperymencie Mischela wzięło udział 653 dzieci. 30% maluchów potrafiło poczekać 15 minut aby otrzymać drugą piankę. Po mniej więcej 20 latach, badacz rozesłał do rodziców, nauczycieli i opiekunów każdego z nich kwestionariusze, które miały pomóc odpowiedzieć na pytanie jak dzieci z jego badania radzą sobie w życiu.
Okazało się istnieje niesamowity związek pomiędzy umiejętnością opanowania pokusy przez dziecko, a odnoszeniem sukcesów. Dane pokazały, że te dzieci, które poczekały na drugą piankę (czyli wykazały się cierpliwością i konsekwencją),  w realnym życiu uzyskały wyższe wyniki w nauce, nie miały problemów z koncentracją, uwagą, utrzymywaniem przyjaźni i radzeniem sobie ze stresem.

Tak więc emocje czy inteligencja? Inteligencja emocjonalna!
Czym jest? Czym się objawia? I co najważniejsze, co myślę interesuje Was najbardziej – czy możemy się jej nauczyć?:)  Inteligencja emocjonalna czyli zdolność rozpoznawania naszych własnych emocji i uczuć oraz uczuć innych. To umiejętność motywowania samej siebie do działania i kierowania emocjami w relacjach z innymi. Warto więc rozwijać pieć podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych:

1. Samoświadomość
Tego, co w danej chwili odczuwamy, co „nam robi” dana sytuacja. Świadomość własnych emocji wpływa na podejmowanie przez nas decyzje. Podejmując świadome decyzje – łączymy wiarę w swoje możliwości z realistyczną oceną zdolności.

2. Samoregulacja
Panowanie nad swoimi emocjami, tak, żeby ułatwiały nam realizację wyznaczonych celów i codzienne funkcjonowanie. Umiejętność odłożenia nagrody na później  – „test pianki”.

3. Motywacja
Wyznaczanie sobie celów, konsekwencja w ich realizacji. Umiejętność działania pomimo przeciwności, porażek czy zawodów.

4. Empatia
Umiejętność spojrzenia na sytuację oczami innych, podtrzymywania więzi, porozumienia. Pamiętajcie: nie jesteśmy samotną wyspą, trzeba tworzyć archipelagi (pamiętacie film „Był sobie chłopiec” Hugh Grantem?).

5. Umiejętności społeczne
To dobre panowanie nad emocjami, umiejętność funkcjonowania w sytuacjach społecznych , wpółpraca z innymi, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych  

I najlepsza wiadomość na koniec-  wszystkie te obszary możemy cały czas rozwijać:)

Twoja inteligencja emocjonalna może stawać się lepsza!